Аудит систем

Послуги з з аудити систем, що впровадженні на базі ЕСМ/ВРМ платформ

Для підтримки будь-якої ECM/BPM системи в працездатному стані і для підвищення ефективності її роботи необхідно регулярно проводити діагностику загального стану системи.

Підготовчі роботи

Найчастіше тільки використання системи електронного документообігу без зміни бізнес-процесів не дозволяє досягти бажаних результатів. Для отримання дійсно відчутного ефекту необхідно провести ряд підготовчих робіт. Частиною повномасштабного впровадження є бізнес-консалтинг, що включає дослідження і аналіз, розробку моделі «як є», оптимізацію і розробку моделі «як буде», розробку проектних рішень, пропозицій щодо використання технічних і організаційних інновацій з урахуванням предметної області і особливостей бізнесу конкретного замовника.

Бізнес-консалтинг дозволяє досягти ефекту від впровадження більш високого рівня за рахунок взаємоузгодження цілей і завдань проекту зі стратегічними цілями, завданнями бізнесу замовника і їх показниками, а не тільки виходячи з необхідності отримати локальні поліпшення і зручності для користувачів. Консалтинг проводиться не у відриві, а доповнює процес впровадження інформаційної системи. Проектні рішення закріплюються технічно в системі і організаційно в розроблених регламентах, проходять перевірку на практиці, стають невід'ємною частиною поточної діяльності підприємств.

Технологія впровадження

Під час діагностики аналізуються:

  • база даних системи ECM/BPM;
  • швидкість виконання основних операцій;
  • конфігурація системи;
  • лог-файли системи ECM/BPM.

Бажаєте дізнатися більше?

Ми надамо максимум інформації щодо будь-яких Ваших питань.

Зв'язатися з нами

Онлайн семінар

15.01.2019

Управляємо відрядженнями в Contentum

Детальніше

Ми в соціальній мережі